Mária so svojimi deťmi
Mária je veľmi často zobrazovaná ako symbol Matky všetkých detí, ku ktorej sa každý môže vždy obrátiť v modlitbe o pomoc. Na obrázku je zobrazená v spoločnosti troch detí a zvierat okolo nich. Vyfarbite celý obraz takými farbami, aby bol čo najradostnejší.