Medveď grizly na rybách
Medveď je mohutné a veľmi silné zviera, ktoré zvyčajne žije v horách. S týmto zvieraťom sa môžeme najčastejšie stretnúť na vyšších úrovniach. Tentoraz sa za ním do hôr nechystáme, ale vyfarbíme si ho.