Mesto New York
New York je mesto v Spojených štátoch s najväčším počtom obyvateľov a centrum jednej z najľudnatejších metropolitných oblastí na svete. New York má významný vplyv na svetový obchod, financie, médiá, umenie, módu, výskum, technológie, vzdelávanie a zábavu. Vyfarbite obrázok obľúbenými pastelkami.