Slečna Clementine
Slečna Clementine je učiteľkou na včelej škole a Majinou pestúnkou. Má veľmi rada Maju a poriadok a nemá rada Vosy a Žaby. Dokáže byť veľmi trpezlivá a je vždy pripravená dať dobrú radu. Často pomáha Maji a pomáha jej, keď má problémy. Má veľmi rada deti a rada ich učí, v škole sa často zastáva Maji. Vyfarbite obrázok obľúbenými farbami.