Moana na plti pre deti

Omaľovánka Moana na detskom pltiMa br?zowe oczy z g?stymi brwiami, pe?ne br?zowo-ró?owe usta i d?ugie, falowane, czarne w?osy. Moana zwykle nosi rozpuszczone w?osy, sporadycznie zawi?zuj?c je w górny kok podczas ?eglugi.Kiedy okaza?o si?, ?e zosta?a wybrana przez ocean, aby przywróci? legendarne serce Te Fiti, Moana nie skupi?a si? na potencjalnie niszczycielskim wyniku swojej misji, ale na jedno?ci mi?dzy jej mi?o?ci? do Motunui a marzeniem o podró?owaniu tradycj? jej wielkich przodków. U?yj ró?nych kolorów maluj?c obrazek.