OmaľovánkyVianočné maľovankyNanebovstúpenie Ježiša

Nanebovstúpenie Ježiša
Nanebovstúpenie Ježiša alebo nanebovstúpenie vzkrieseného Ježiša Krista do neba. Tento sviatok slávime každý rok na štyridsiaty deň po zmŕtvychvstaní. Pokúste sa tento obraz namaľovať veľmi pekne, pretože ide o obraz zobrazujúci svätých.