Nepárne čísla
Určite viete počítať do desať, ale viete vymenovať všetky nepárne čísla, ktoré sú v tomto súbore? Nepárne čísla sú čísla, ktoré nemožno deliť dvoma. Zahŕňajú čísla ako jedna, tri, päť, sedem a deväť. Vyfarbite číslice na obrázku tak, aby každá mala inú farbu.