Číslica - číslo 7
Na obrázku je číslo sedem. Číslo sedem sa píše ľahko. Je to šikmá dlhšia čiara, z ktorej sa na samom vrchole oddeľuje druhá, kratšia čiara. Niekedy sa pridáva aj pomlčka, ktorá pretína dlhšiu čiaru uprostred, ale nie v tomto prípade. Zaujímavosť - hovorí sa, že mačky majú sedem životov.