Pirátska loď
Na obrázku je znázornená obrovská loď, ktorú počas plavby po mori uniesli piráti. Vyfarbite všetky jej prvky a na plachtu pridajte pirátsku lebku, aby bolo z diaľky vidieť, že loď bola ovládnutá. Dokážete rozpoznať vlajky, ktoré určujú, z ktorej krajiny loď pochádza?