Portugalský kohút
Kohút, ktorého môžete obdivovať na obrázku, je jedným zo symbolov Portugalska. V skutočnosti je veľmi farebná, a preto ju skúste vyfarbiť. Vyplňte kohútikov hrebeň červenou farbou. Pomocou rôznych farebných ceruziek vyfarbite vzory na jeho tele. Bavte sa!