Rozprávková postava s darom
Na obrázku je zobrazená určitá postava z istej rozprávky. V ruke drží darček. Viete, kto to je? Je to veľmi známa postava. Tento obrázok môžete vymaľovať niekoľkými spôsobmi: pomocou online verzie, maľovaním na papier fixkami, pastelkami alebo farbami. V každom prípade musíte pamätať na to, aby ste obraz vykreslili presne a neprekročili hranice.