Stuart McCormick
Stuart McCormick bol otcom Kennyho , Kevina a Karen. Zvyčajne chodil s veľkým červeným klobúkom na hlave. Jeho košeľa bola tyrkysová a nohavice tmavomodré. Na košeli sú vidieť škvrny z iného materiálu, pretože košeľa bola zošúchaná.