Útočiaci jastrab
Tento hrozivý vták je jastrab, ktorý sa zrejme práve chystá zaútočiť! Musíme byť opatrní, pretože jastraby sú dravé vtáky. Lovia, aby získali potravu pre seba a svoju rodinu. Pomocou pasteliek vyfarbite tohto odhodlaného jastraba!