Z roz?o?onymi kwiatami hibiscus

kolorowanka z roz?o?onymi kwiatami hibiscus do drukuNa obrazku widzimy pi?kny kwiat hibiskusa, który ma równie? jeszcze nie rozwini?te p?czki. Hibiskus zachwyca intensywnymi kolorami swoich kwiatów oraz ró?norodno?ci? tych kolorów, poniewa? wyst?puje on w ró?nych barwach. Dzi?ki temu mo?na mie? kolory ogród, gdy posadzimy ró?ne kolory tego kwiatka. Pokoloruj obrazek swoimi ulubionymi kredkami.