Chrobák žaluďový
Na ilustrácii je zobrazený malý chrobák, ktorý je na liste. Vedľa neho môžete vidieť dva žalude. Červ má veľké oči a vidno na ňom veľký počet nôh. Žiaľ, chrobák je sivý a nefarebný, čo ho mrzí. Vezmite si pastelky a vyfarbite ho, aby sa usmieval.