Zdezorientowany pi?karz przed akcj?
Widoczny na obrazku Cristiano Ronaldo wygl?da na nieco zdezorientowanego. Ciekawe co jest tego przyczyn?? Mo?e kto? mu nagle odebra? pi?k?, albo nie trafi? do bramki, nie zdobywaj?c jednocze?nie punktu dla swojej dru?yny. Ale wiem na pewno, ?e jak postarasz si? ?adnie pomalowa? obrazek, Ronaldo b?dzie na pewno bardzo zadowolony