Bizóny na lúke
Zubor je veľmi veľké a silné zviera, ktorého celková hmotnosť môže presiahnuť 1 000 kilogramov alebo jednu tonu. Dnes si pomocou pasteliek vyfarbíme obrázok práve tohto zvieraťa.