Tre kungar målarbok

"De tre kungarna, även kända som de tre vise männen eller de tre magierna, är karaktärer som förknippas med den bibliska berättelsen om Jesus Kristus födelse.

Julkrubba - Tre kungar

En målarbok med julens krubban i färg
Vi ser scenen framför julkrubban. En liten ängel flyger över den. Vi ser Jesusbarnet ligga i en krubba och föräldrarna, Maria och Josef. De verkar...

De tre kungarna

Tre kungar som kan skrivas ut och färgläggas för barn
De tre kungarna ger sig ut på en lång resa för att hitta den nyfödde Jesus. De hade med sig gåvor av guld, rökelse och myrra, som de ville ge till Kristus. Färglägg bilden...

Tre kungar med gåvor

Färgsida för tre kungar med utskrivbara gåvor för barn
Den här bilden är ganska svår, den innehåller många element, men jag är säker på att du klarar det. Här är de tre kungarna med gåvor till Jesus. Du kan se att deras...

De tre kungarna på födelsedagen

Färgbok för utskrift av de tre kungarna i krubban
Bilden visar stallet där Jesusbarnet föddes. Hans mor Maria och Josef är här och tar hand om den lille. Till höger...

De tre kungarna erbjuder gåvor

Färgsida tre kungar ger gåvor
När de tre kungarna kom fram till Jesus föll de på knä och hyllade honom. Var och en av dem hade gåvor som de ville ge till den födde. Färga kungarna...

De tre kungarna leder kamelerna

Färgläggning av de tre kungarna som leder kamelerna.
De tre kungarna hade en enorm resa att göra för att nå fram till Jesu födelseplats. De leddes av Betlehems stjärna som var synlig ovanför deras huvuden. Var och en av kungarna ...

KATEGORIER

Färgbok för tre kungar över Jesus som kan skrivas ut

Tre kungar över Jesus

De tre kungarna från öst kom för att välkomna den födde Jesus och gav honom guld, rökelse och myrra som gåvor. På bilden ser vi...
Färgbok för utskrift av de tre kungarna vid krubban som kan skrivas ut

De tre kungarna nära krubban

Bilden visar oss det vackraste ögonblicket av semestern, som är julen. Födelseplatsen och födelsen är en fantastisk symbol för...
färgläggning de tre kungarna ger Jesus gåvor

De tre kungarna ger Jesus gåvor

Det var redan natt när de tre kungarna hittade stallet med Jesusbarnet. Som vi kan se på bilden håller Moder Maria fast vid...
Färgbok Tre kungar sagofigurer utskrivbar

Tre kungar sagofigurer

På bilden ser vi de tre kungarna i en sagoversion. De har kommit långväga ifrån för att skänka gåvor till den födde Jesus. Var och en av dem...
Färgblad gåvor från de tre kungarna

Gåvor från de tre kungarna

Enligt de legender som den katolska kyrkan sprider ska de tre kungarna från öst ha rest för att hitta det nyfödda barnet efter Kristi födelse. Som...
Färgbok tre - 3 kungar att skriva ut

Tre kungar målarbok

På bilden ser vi tre kungar som gick för att välkomna Jesusbarnet. De var Kasper (Casper), Melchior och Balthazar,...

Information

Beskrivning: De tre kungarna är figurer som enligt Nya testamentet kom till Betlehem för att tillbe den nyfödde Jesus. De hade med sig gåvor: guld, rökelse och myrra.

Biblisk kontext: Berättelsen om de tre kungarna kommer från Matteusevangeliet (2:1-12) i Nya testamentet. Enligt denna berättelse följde kungarna en stjärna som ledde dem till Jesu födelseplats.

Gåvornas symbolik: Guld, rökelse och myrra var gåvor med symbolisk innebörd. Guld representerade Jesu kunglighet, rökelse anspelade på hans gudomlighet och myrra förknippades med hans mänskliga natur och lidande.

Kulturella framträdanden: Inom konst och populärkultur avbildas de tre kungarna ofta som figurer med olika utseenden, som kommer från olika regioner och bär namnen Melchior, Gaspar och Balthazar.

Epifania: Epifanifesten (Epiphany), som firar minnet av kungarnas ankomst till Jesus, firas i många länder. Denna högtid firas med olika riter och seder beroende på kultur.

Ikon av den gudomliga uppenbarelsen: Berättelsen om de tre kungarna är en viktig del av den kristna berättelsen om Guds uppenbarelse av sig själv i form av Jesus Kristus.

Pedagogiskt värde: Berättelsen om Epifania används ofta i religionsundervisning och katekesundervisning som ett verktyg för att förmedla bibliska händelser och deras innebörd.

Ikonografi och konst: De tre kungarna är ett vanligt motiv i ikonografi, måleri, skulptur och andra former av sakral konst.

Teologiska tolkningar: Inom kristen teologi finns det olika tolkningar av betydelsen av de tre kungarna, relaterade till deras roll i förkunnelsen av Jesus som kung, präst och människa.

Mellan trohet och tradition: Berättelsen om de tre kungarna kombinerar bibliska element med kulturella traditioner och bildspråk för att skapa en komplex och fascinerande berättelse.

Intressanta fakta

  1. De tre vise männen från öst: I Matteusevangeliet beskrivs de som "vise män från öster", men deras namn och antal nämns inte. Namnen Melchior, Gaspar och Balthasar kommer från traditionen och förekommer första gången i en text av Tertullian på 300-talet.
  2. Profetior och Betlehemsstjärnan: Enligt kristen tradition upptäckte de tre kungarna en ovanlig stjärna som visade dem vägen till Jesu födelse. Detta är en referens till en profetia från Moseboken i Gamla Testamentet.
  3. Gåvornas symbolik: De tre kungarna gav Jesus tre dyrbara gåvor: guld, rökelse och myrra. Guldet symboliserar Jesu kunglighet, rökelse representerar hans gudomliga natur och myrra förknippas med hans mänskliga natur och lidande.
  4. Epiphany - Epiphany av Epiphany: I den kristna traditionen firas Epifanifesten (Epifania) den 6 januari. Denna högtid hedrar minnet av kungarnas ankomst till Betlehem och händelsen då Gud uppenbarade Jesus för världen.
  5. Balthazar - Kung från Afrika: Enligt traditionen framställdes Balthasar som en man av afrikansk härkomst, därför avbildas han ibland med en mörk hudfärg. Hans gåva var en färgad rökelsekristall.
  6. Ikoner och helig konst: De tre kungarna är ett vanligt motiv i den heliga konsten, vare sig det gäller måleri, skulptur eller kristen ikonografi. Bilder av kungarna har stor religiös och kulturell betydelse.
  7. Kulturella ritualer och traditioner: I många länder, särskilt i katolska länder, firas trettondagen, ofta tillsammans med processioner eller liturgiska ritualer.
  8. Symbol för folkens enhet: De tre kungarnas ankomst symboliserar alla folks och nationers enighet i tillbedjan av Jesus som Messias.
  9. Närvaro i populärkulturen: Berättelsen om de tre kungarna har haft en inverkan på populärkulturen. De förekommer i litteratur, filmer, julsånger och andra konstnärliga verk.
  10. Teologisk betydelse: Närvaron av de tre kungarna i berättelsen om Jesu födelse har också en djup teologisk betydelse, som understryker den universella betydelsen av att förkunna evangeliet för alla människor.
.pf-title{ display:none; } .tdi_55{ display:none; } .tdb-title-text{ display:none; }