De tre små grisarna - en målarbok

"De tre små grisarna" är en populär folksaga som har blivit välkänd genom många litterära, filmiska och animerade bearbetningar.

Glad och rolig De tre små grisarna

De tre små grisarna - en målarbok
I dagens målarbok ser vi tre grisar som sitter och roar sig utomhus. Två av grisarna har hattar på huvudet. En av dem...

Vargen förstör grisarnas hus

Målarbok Wolf förstör grisarnas hus
I dagens målarbok ser vi två små grisar som är rädda för att det finns en varg bakom dem. Vargen, som har blåst bort grisarnas hus, försöker att...

Tre små grisar från en saga för barn

Målarbok De tre små grisarna från sagan för barn
I dagens målarbok ser vi tre små grisar som står bredvid sitt hus av tegelstenar och bakom dem kan du se en varg som springer iväg. Grisarna är glada ...

Tre små grisar för barn

Färgbok för barn om tre små grisar som kan skrivas ut
I dagens målarbok ser vi en stor gris som är klädd i en byggnadsarbetardräkt. Grisen har en tegelsten i handen och ett cementverktyg. Han bygger en mur ...

De tre små grisarna

De tre små grisarna - en målarbok
I dagens målarbok ser vi tre karaktärer. De är tre små grisar. Den första är klädd i en T-shirt och håller en boll.... i händerna.

En scen från sagan De tre små grisarna

Färgbok att skriva ut Scen från sagan De tre små grisarna
I dagens målarbok ser vi två karaktärer. Den ena är en varg som är mycket hungrig och vill äta en gris. Grisen lät bygga ett hus med...

KATEGORIER

Färgbok Karaktär De tre små grisarna

Inlägget De tre små grisarna

I dagens målarbok ser vi en liten gris som går ensam. Bredvid hans ben växer två svampar upp ur marken. Grisen klädde sig...
De tre små grisarna - en målarbok

De tre små grisarna tecknade figurer

I dagens målarbok ser vi tre små grisar som står på ett fält. Två av dem har på sig...
Färgbok House De tre små grisarna

De tre små grisarna stuga

I dagens målarbok ser vi tre små grisar som befinner sig i sitt hus av tegelstenar. Var och en av dem ser...
Målarbok Att bygga ett tegelhus

Att bygga ett hus av tegel

I dagens målarbok ser vi tre små grisar. En av grisarna håller på att bygga sitt hus som kommer att vara byggt av tegelstenar. Bredvid ...

Information

Beskrivning: "De tre små grisarna" är en berättelse om tre grisar som bestämmer sig för att bygga hus åt sig själva. Den första bygger ett hus av halm, den andra av kvistar och den tredje av tegelstenar. När vargen försöker blåsa bort dem är det bara huset av tegelstenar som visar sig vara tillräckligt starkt för att inte rasa ihop.

Ursprung: Berättelsen om "De tre små grisarna" är en gammal folksaga som har förts vidare muntligt i olika kulturer. De första nedtecknade versionerna härstammar från 1800-talet.

Moralisk undervisning: Sagan är tänkt att förmedla lärdomar om behovet av att arbeta, vara uthållig och hålla sig säker, snarare än att välja de enkla lösningarna. Den är också tänkt att betona vikten av de val vi gör.

Popularitet: Berättelsen om "De tre små grisarna" har blivit en av de mest igenkännbara delarna av barnlitteraturen och populärkulturen. Den har anpassats i olika former, bland annat som böcker, filmer, pjäser och animationer.

Filmatiseringar: Sagan har fått många filmatiseringar, både animerade och live-action. Några av dessa gjordes av stora filmstudior.

Referenser inom kultur: Många författare, regissörer och kreatörer har refererat till berättelsen om "De tre små grisarna" i sina verk, inklusive filmer, TV-program eller böcker.

Omvandling av tomten: I olika bearbetningar och tolkningar ändras ibland handlingen i De tre små grisarna för att anpassas till nya kulturella och pedagogiska sammanhang.

Användning i utbildningssyfte: Sagan används ibland inom utbildning som ett verktyg för att lära ut om värderingar, karaktärsbyggande och att fatta rätt beslut.

Fabelns mångsidighet: Berättelsen om "De tre små grisarna" är så universell att de övertygelser och lärdomar som den bär på kan tillämpas på olika livsområden och kulturer.

En saga för barn och vuxna: Även om sagan ursprungligen var riktad till barn, är budskapet och moralen i sagan också relevanta för vuxna, som kan undra över de långsiktiga konsekvenserna av sina val.

Intressanta fakta

  1. Forntida början: Berättelsen om "De tre små grisarna" har sina rötter i gamla myter och berättelser. Motivet att bygga hus av olika material förekommer i olika kulturer.
  2. Första versionen i träsnitt: En av de tidigast kända versionerna av fabeln kommer från ett träsnitt från 1500-talet. I denna version försöker en varg ta sig in genom en skorsten, men en tredje gris sätter eld på skorstenen och vargen slipper undan bränd.
  3. Disney och filmatisering: Sagan förvandlades till en animerad kortfilm av Disney 1933. Den blev också inspirationskälla för andra filmer och animationer.
  4. Reviderade uppsägningar: I vissa versioner av berättelsen går den tredje grisen och vargen samman och arbetar tillsammans och övervinner svårigheter tillsammans.
  5. Metaforen för ansvar: Fabeln tolkas ofta som en metafor för ansvar och konsekvenserna av olika val. Den tredje grisen representerar människor som fattar klokare och mer hållbara beslut.
  6. Temat tillväxt och utveckling: Berättelsen om de tre olika husen representerar olika stadier i människans utveckling: lätthet och snabbhet (halmhus), val av medelsvårt (kvisthus) och uthållighet och omsorg (tegelhus).
  7. Pedagogiskt budskap: "De tre små grisarna" används ofta i barns utbildning som ett verktyg för att förmedla värderingar som flit, förmågan att planera och konsekvenserna av beslut.
  8. Mångfald i tolkningen: Sagan tolkas på olika sätt, beroende på det kulturella, sociala och pedagogiska sammanhanget.
  9. Referenser i populärkultur: Många filmer, TV-program, böcker och andra verk anknyter till temat "Tre små grisar" och förmedlar ett budskap om val och konsekvenser.
  10. Samtida budskap: I dagens samhälle, där det kan vara frestande att få enkel framgång, har fabeln fortfarande ett aktuellt budskap om värdet av arbete, hållbara grundvalar och klok planering.
.pf-title{ display:none; } .tdi_55{ display:none; } .tdb-title-text{ display:none; }