Stor hök i flygning
Visste du att de välkända rovfåglarna - hökar - kan få ett vingspann på upp till 125 centimeter? Det är mycket, sådana vingar gör det mycket lättare att flyga och erbjuder många möjligheter. Färg en vacker hök!