Bison på ängen
Bison är ett mycket stort och kraftfullt djur vars totalvikt kan vara över 1 000 kg eller ett ton. Idag ska vi använda kritor för att måla en bild av just detta djur.