Liljeblomma
Blommans karakteristiska blomkåpsliknande form består av sex blad som är arrangerade i två virvlar, tre i varje. Alla liljor har sex ståndare och en pistill vardera i blomman med en tredelad stämpel på en lång hals. Liljans färger varierar från vit till mörk vinröd och lila. Det finns också tvåfärgade blommor som är mindre vanliga, vilket gör dem ännu mer speciella.