USA:s emblem
Eftersom USA inte har något traditionellt emblem används bilden på framsidan av det stora sigillet ofta inofficiellt i denna roll. Förenta staternas stora sigill används för att bestyrka dokument som utfärdats av Förenta staternas myndigheter. Namnet används både för att hänvisa till sigillet och, mer allmänt, till bilden på det. Använd olika färger när du målar bilden.