Färgblad Hinduism

Hinduismen är en indisk religion som har blivit en del av den inhemska kulturen på den indiska subkontinenten. Den anses vara världens äldsta religion som fortfarande existerar och kommer från de tidigaste tydliga östliga traditionerna. Tron samexisterar med andra religioner som buddhism, jainism och sikhism. Tron bygger huvudsakligen på tre pelare: tro, dyrkan och religiös praktik. Den omfattar de troendes hela spektrum av praxis, från meditation, böner och ritualer till att läsa och återberätta historier och kulturella berättelser med anknytning till hinduismens myter och traditioner. Här kommer vi att utforska intressanta målarböcker som är specifikt relaterade till denna religion.

Hinduism - intressanta fakta och historia

Hinduismen består av många olika trosaspekter som omfattar allt från meditation och bön till att göra gott för andra. Detta trossystem har en lång historia och härstammar från de flesta gamla indiska traditioner. Den beskrivs bäst som de olika aspekter av livet som följer hinduisk filosofi och trosuppfattning. Målet för hinduismen är andlig upplysning - att uppnå ultimat lycka och harmoni genom kunskap om transcendent sanning.

1 Hinduerna tror att det finns många mäktiga gudar som Ganesha, Shiva och Vishnu.
2. Inom hinduismen finns det särskilda ritualer och ceremonier som äger rum från födelse till död.
3. Vissa hinduiska tempel har spelbord eller andra underhållningscenter.
4. Traditionell hinduisk klädsel kan innehålla föremål som symboliserar religiös tro.
5. Hinduismen erkänner reinkarnation, dvs. att man föds på nytt efter döden.
6 Hinduer praktiserar ofta meditation som ett sätt att bättre förstå sig själva och universum.
7. Enligt hinduismen är alla själar allsmäktiga, odödliga och eviga.
8 Hinduer tror att andningstekniker och yogiska övningar är ett effektivt sätt att uppnå universellt medvetande.
9 Den så kallade "Dharma" är den moraliska handlingslinje som alla människor bör leva efter.
10. Framgång anses inom hinduismen vara en kraft bortom döden.

.pf-title{ display:none; } .tdi_55{ display:none; } .tdb-title-text{ display:none; }