Färgsidor av Chile

Chile är ett land i Sydamerika, vars yttre gränser markeras av Peru i norr, Bolivia och Paraguay i nordost, Argentina i söder och Stilla havet i väster och Indiska oceanen i öster. Landets regeringsform är en presidentrepublik och dess huvudstad är Santiago. Chile har en välutvecklad ekonomi som huvudsakligen bygger på produktion av koppar, järn, oljefyndigheter och vinproduktion. Det är också ett av de mest demokratiska och stabila länderna i Sydamerika.

Chiles kuriosa och historia

Chiles historia började med att Mapuche-indianerna bosatte sig på landets territorium runt 800-talet. På 1500-talet anlände spanska conquistadorer under ledning av Pedro de Valdivia till regionen och erövrade den. Chile blev en självständig stat den 18 september 1810, efter att det spanska styret störtades i en revolution. Sedan dess har landet genomgått en rad politiska och sociala förändringar, inklusive inbördeskrig, totalitärt styre, demokratiska reformer och ekonomisk stabilisering. Mer information om Chiles historia finns i litteraturen.

Intressanta fakta

1) Chile har världens längsta kustlinje på över 6 000 sjömil.
2) Chile är känt som Sydamerikas vinhuvudstad med sin berömda Aconcagua-dal.
3) Chile är ett av de mest industrialiserade länderna i Sydamerika och dess ekonomi bygger huvudsakligen på koppar- och järnproduktion.
4) Chile har den fjärde största fraktflygplatsen i Sydamerika, som ligger i huvudstaden Santiago de Chile.
5) Chile är ett av de få länder som inte har några gränser till grannländer.

.pf-title{ display:none; } .tdi_55{ display:none; } .tdb-title-text{ display:none; }