Flicka med paraply
I illustrationen ser vi en flicka som står och håller ett paraply i händerna, vilket ger skugga. Allt skulle vara fantastiskt om det inte vore för att det inte fanns någon sol. Färglägg teckningen, och när den är klar använder du en gul krita för att rita en stor och ljus sol. Jag hoppas att du har roligt när du färglägger.