Den heroiska Flash
Cechuje si? moc? szybko?ci ?ami?c? prawa fizyki. Pozwala ona porusza? si? z niemal pr?dko?ci? ?wiat?a, jak równie? sprawnie i szybko reagowa?. Mo?e te? kontrolowa? w?asne cz?steczki, wprowadzaj?c je wibracje, dzi?ki czemu mo?e przechodzi? przez obiekty sta?e, mo?e podró?owa? w czasie oraz do innych wymiarów, tworzy? aur?, pozwalaj?c? unikn?? obra?e? podczas poruszania si? z ogromna szybko?ci?. Koloruj?c obrazek postaraj si? nie wychodzi? za lini?.