Hök på en sten
Precis som människor äter kött, gör hökar det också. De jagar och livnär sig på mindre fåglar, tyvärr är det så det är. På grund av detta sätt att skaffa mat tillhör hökarna gruppen rovdjur. Färga denna ensamma hök!