Hök på en trästolpe
Hökar är tysta och ensamma fåglar. De rör sig ljudlöst genom att skickligt manövrera mellan grenar och löv på träden i skogen, vilket definitivt underlättas av deras svans. Dessa fåglar lever inte i flockar, utan varje hök lever sitt eget ensamma liv. Färga denna ensamma fågel!