Höstens lindblad
Den kallas för ett av de vackraste löven på hösten. De samlas ofta in av barn som sedan målar höstlindblad i skolan med färg. Vi rekommenderar också att du tar bort löven från lindarna när de har fallit till marken. Hemma kan vi lägga dem mellan böcker och se hur ett torkat limeblad ser ut.