FärgläggningssidorMålarbilder USAIndianer skjuter med en båge

Indianer skjuter med en båge
Indianer är den mest talrika av de tre grupperna och även den mest mångskiftande gruppen av ursprungsbefolkningar som bor i Amerika, som både historiskt och i dag består av hundratals folk, stammar och etniska grupper av mycket varierande karaktär och utvecklingsgrad. På bilden ser vi en indian som skjuter med en båge. Färglägg bilden med dina favoritfärger.