Länder på kartan
Den här målarboken kan endast hanteras av en person med intresse för geografi. Den visar länder och städer på kartan. Observera hur många det är. Försök att färglägga varje område i en annan färg. Då blir kartan ännu tydligare.