Aztekisk målarbok

Aztekerna var en gammal stam av mesoamerikanskt ursprung som existerade från 1200-talet till 1500-talet i det som nu är Mexiko. Deras stam bestod av många olika etniska grupper som bodde i det mexikanska och Guadalajara-området. Aztekstammen hade mycket starka religiösa, sociala och politiska system som påverkade Mexikos historia och kultur. Den var en av de mest avancerade prekolumbianska civilisationerna.

Aztekernas historia

Aztekerna hade särskilt starka kvinnor och deras samhälle var delvis matriarkalt. Tron på gudar och buddhism var viktiga delar av aztekernas religion. De styrdes av en stor diktatur som delvis sanktionerades av guden Tlalocan. Aztekernas religion bestod av rituella gåvor som erbjöds till de döda och till gudarna. Aztekerna hade ett högt utvecklat utbildningssystem där det var föräldrarnas ansvar att uppfostra sina barn och lära dem gott uppförande och formuleringen av sanningen.

Hur dog aztekerna?
Aztekerna attackerades 1521 av spanska conquistadorer under ledning av Hernán Cortés. Konkurrens med ett betydande styrke- och teknikövertag samt pest, som aztekerna inte hade någon erfarenhet av att bekämpa, ledde till deras undergång. När aztekerna slutligen gav upp förstördes hela den aztekiska civilisationen inom några år.