Målarsidor Kenya

Kenya är en republik i Östafrika. Det är ett mångkulturellt land med en befolkning från olika etniska grupper. De viktigaste språken är swahili och engelska. Valutan är den kenyanska shillingen. Huvudstaden är Nairobi. Det är ett viktigt centrum för handel och turism i Afrika. Landet är känt för sina vackra landskap, sin mångsidiga flora och fauna och sina många olika sporter. Det kenyanska havet är hemvist för ett stort antal marina organismer samt många fågelarter. Landet har också en otrolig historia och kultur, vilket syns tydligt överallt i landet.

I Kenya finns spår av äldre civilisationer från tusentals år sedan. Lokalbefolkningen består av cirka 40 olika etniska grupper. Kenyas historia är nu känd tack vare européernas utforskning som ägde rum på 1800-talet. I början av 1900-talet delades landet mellan britterna och den brittiska kolonin. År 1963 blev Kenya självständigt och fick kontroll över sitt öde. I dag är det ett av de mest stabila länderna i Afrika.

Intressanta fakta

-Kenya är hem för djurarter som elefanter, leoparder, antiloper, flodhästar och lejon.
-Kenya är födelseplatsen för världens mest kända löpare, Pat Kikwiyo.
-Den äldsta kända arkeologiska platsen i Kenya är 3 miljoner år gammal.
-Inrättar tre nationalparker som skyddar ett magnifikt djur- och fågelliv.
-Kenyas nationella idrottsdag firas den 16 oktober.