Z konturami kwiatków

Färgblad med konturer av blommorKilkadziesi?t lat temu niezwykle popularne by?o przekonanie, ?e ró?a chi?ska przynosi do domu nieszcz??cie. Oprócz pecha, ten kwiat mia? zwiastowa? równie? choroby. Czy to prawda? Ten przes?d zosta? wymy?lony po to, aby chroni? t? pi?kn? ro?lin? przed ci?g?ym ?cinaniem jej ga??zek. Jak wida? równie? po konturach tych kwiatków, s? one niezwykle delikatne i okaza?e. Ich p?atki s? dosy? cienkie i trzeba przy nich uwa?a?, aby ich nie uszkodzi?. Pokoloruj obrazek ulubionymi kolorami.