Äldre elegant man
Abraham Lincoln, USA:s sextonde president, motståndare till slaveriet och en av de mest populära politikerna i världshistorien. Han hade ett avgörande inflytande på den amerikanska politiken under 1800-talet och därefter. Försök att inte gå över gränsen när du målar denna bild.