Pi?ka na g?owie zawodnika
Cristiano Ronaldo tak jak i inni pi?karze potrafi? robi? ró?ne sztuczki z pi?k?. Na obrazku widzimy jak Cristiano Ronaldo trzyma w bezruchu pi?k? na swojej g?owie. Ciekawe jak d?ugo mu si? uda tak przytrzyma? pi?k?. Ty te? mo?esz spróbowa? tej sztuczki zaraz po tym jak pomalujesz ten obrazek.