Råtta för barn

Färgbok Rat för barn på nätetKan råttor vara vänliga och sociala? Den lilla råttan på illustrationen är definitivt lekfull och det är möjligt att den skulle vilja leka med dig eller andra råttor! Vilken färg ska råttan ha? De är vanligtvis grå, grå eller bruna och naturligtvis mycket smutsiga, eftersom de vandrar i sådana stigar att det är omöjligt att inte bli smutsig!