Saladins örn
Godło Egiptu przedstawia orła Saladyna, bohatera arabsko-muzułmańskiego z czasów wojen krzyżowych. Saladyn to założyciel dynastii Ajjubidów. W 1187 r. zadał druzgocącą klęskę wojskom Królestwa Jerozolimskiego pod Hittinem, po czym opanował niemal wszystkie ziemie państwa krzyżowców, włącznie z Jerozolimą.