Statyn Sphinxens huvud
Sfinxen är en mytisk figur som i den egyptiska mytologin avbildas som ett lejon med ett människohuvud. Det stora monumentet har överlevt till våra dagar och vi kan fortfarande beundra det. Färga sfinxen med sandfärg.