Skalbaggar med en boll




På dagens bild ser vi ett par skalbaggar som rullar sin boll tillsammans. En av dem står bakom bollen och skjuter den framför sig och den andra står framför och håller den så att den inte går åt fel håll. Skalbaggarna är mycket lika varandra och man kan se att de har mycket roligt.