Skrämmade sagofigurer
Bilden visar två mycket rädda barn som håller på att springa iväg från något. Jag undrar vad som kan ha skrämt dem så mycket. Kanske skulle de må bättre om de hade färgats? Kanske skulle färgen ha gjort dem modiga? Vi har inget annat val än att se om det fungerar. Ta fram dina kritor och börja arbeta.