Thomas och hans vänner
Två lokomotiv möts på en resa. Man måste låta den andra passera i en korsning så att ingen kollision eller olycka inträffar. Det ena tåget är ett godståg och det andra ett passagerartåg. Bredvid dem ser vi får som betar på en äng.