Timmy Burch från South Park
Timmy Burch är handikappad. Han använder rullstol för att ta sig fram. Han går i fjärde året i grundskolan. Han har ett mycket dåligt ordförråd.