Jämna tal
Jämna tal kallas tal som delas med två eller med sig själv. Talet fyra består av två tvåor och är därför delbart med två. Talet sex består av tre tvåor och vi kan också dela det med två. Kan du nämna några andra jämna tal?