Upphovsrätt

Alla registrerade tecken och varumärken tillhör deras respektive ägare. Materialet kommer från öppna källor. Webbplatsen är en informationsresurs. Informationen på denna webbplats är endast avsedd för information och icke-kommersiellt bruk.

Innehållet på den här webbplatsen kommer från så kallade lagerbildswebbplatser med olika licenser beroende på vilken bild det rör sig om. Allt material som läggs till av användare kontrolleras och analyseras av oss. Om du äger upphovsrätten till något av materialet på denna webbplats, vänligen kontakta oss via e-post. I e-postmeddelandet ska du lämna grundläggande information, t.ex. ditt namn, en länk till materialet och ett bevis på att bilden/materialet tillhör dig.

Den tryckta boken är förenlig med 17 USC 512 och Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"). Det är vår policy att svara på alla meddelanden om intrång och vidta lämpliga åtgärder i enlighet med Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") och andra tillämpliga immaterialrättsliga lagar.