El gallo del cuento de Moana

página para colorear del gallo del cuento MoanaHeihei jest na wyspie Motunui przynajmniej od czasu, gdy Vaiana by?a ma?ym dzieckiem. W?druje bez celu po wiosce, cz?sto wpadaj?c w nie?wiadome k?opoty, tylko po to, by zosta? uratowanym przez wie?niaków. Moana, gdy by?a nastolatk?, wierzy, ?e Heihei to co? wi?cej ni? na pierwszy rzut oka ? przynajmniej g??boko, g??boko. Kiedy Vaiana wyrusza w podró?, która zabierze j? poza wysp?, Heihei nieumy?lnie chowa si? na gap? w swoim kajaku i do??cza do przygody. Pokoloruj obrazek ulubionymi kolorami.