Harcsa rajz

harcsa hal színező könyv nyomtathatóNa obrazku wida? pi?knego, du?ego suma. Czy znasz t? ryb?? W jakich wodach p?ywa sum, s?odkich czy s?onych? Pokoloruj obrazek, u?ywaj?c ciemnego zielonego lub br?zowego koloru, które najcz??ciej odpowiadaj? kolorom prawdziwych sumów. Mo?esz tak?e po??czy? te barwy i pokolorowa? suma u?ywaj?c obu kolorów, ale w ró?nych miejscach.