Hydra színező oldalak

A hidra a görög mitológiában szereplő kilencfejű, hatalmas fenevad volt, amely az Argosz melletti Lerna-tóban élt. Kilenc feje volt (emberi és állati), és halhatatlan volt - ha az egyik fejét levágták, kettő nőtt a helyére. Héraklész ölte meg, amikor a tizenkét küldetése egyikén járt.

Hogyan győzte le Herkules a hidrát ?

Héraklész a következő módon győzte le a hidrát: Úgy döntött, hogy kardjával levágja az egyik fejét. Amikor ezt megtette, két fej nőtt a helyén. Ezután barátjához, Iolaoszhoz fordult segítségért, és együtt módosították a tervet. Herkules tartotta a hidra fejeit, míg Iolasz tűzzel kente meg őket, hogy ne nőjenek tovább. Ezután Héraklész levágta az összes fejet. Halhatatlanok voltak, de most már nem tudtak visszanőni. Végül kardjával levágta a hidra szívét - az élet szimbólumát.