ダガーを持った2人の人物

短刀二人図鑑Naruto ci??ko pracowa?, aby zdoby? szacunek i uznanie w wiosce oraz zrealizowa? swoje marzenie o zostaniu Hokage. W kolejnych latach, ch?opiec sta? si? zdolnym ninja uwa?anym za bohatera zarówno przez mieszka?ców wioski, jak i shinobi na ca?ym ?wiecie. Naruto jest ?wiadom swoich b??dów i przyznaje, ?e udaje silnego, aby ukry? wynikaj?ce z nich wstyd i frustracj?. U?yj ró?nych kolorów maluj?c obrazek.